Formulář odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě, tak prosím vyplňte následující formulář.
 
Vyplněný formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím.
 
Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail, tel. číslo:

Adresát:
Prodávající: Konopný táta s.r.o.,
IČO: 07481900
Kontaktní adresa: Závodní 25/8G, 735 42 Těrlicko
telefon: +420 602 522 171
email: info@konopnytata.cz

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dne __________ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě dostupném na “www.konopnytata.cz” objednal zboží:

_____________________________________,
číslo objednávky ________________,
v hodnotě _______________ Kč.
Objednané zboží jsem obdržel dne _____________.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká zboží_______________________________________________________________________.

S tímto dopisem vám zboží zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo ________________________/_____
nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy (pokud je současně vráceno zboží).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen vrátit kupní cenu, pokud není zboží vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy nebo pokud kupující neprokáže, že zboží prodávajícímu v termínu 14 dnů odeslal. 

Kupující dále bere na vědomí, že v rámci odstoupení od smlouvy nese náklady nutné na vrácení zboží prodávajícímu.

Přílohy: 1. Doklad o koupi zboží1

Jméno a příjmení spotřebitele:

V __________________, dne ___________.

Podpis:

 

1 Přiložte prosím fakturu dokládající zakoupení zboží

 

Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Dále si můžete přečíst Obchodní podmínkyPodmínky ochrany osobních údajůReklamační řád 

nebo

Tlačítko_Prozkoumat nabídku