Reklamační formulář

Pokud chcete reklamovat dodané zboží, tak prosím vyplňte následující formulář.
 
Vyplněný formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný e-mailovou adresu info@konopnytata.cz, případně jej poslat poštou.
 
Stáhněte si formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Odesílatel:
Jméno a příjmení: ___________________________
Bydliště: _____________________________________
E-mail: ______________________________________
Tel. číslo: ____________________________________


Adresát:
Prodávající: Konopný táta s.r.o.,
IČO: 07481900
se sídlem U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75966


FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ


Dne __________ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě dostupném na“www.konopnytata.cz” objednal zboží:
_________________________________________________________________________________,
číslo objednávky ________________,
v hodnotě _______________ Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne _____________.
Důvod reklamace zboží: _________________________________________________________.
Prosím vyberte jeden požadovaný způsob vyřízení reklamace:
- výměna zboží
- oprava zboží
- sleva z kupní ceny
- odstoupení od kupní smlouvy (vrácení kupní ceny zboží)

Jakým způsobem chcete být informován o způsobu vyřízení reklamace, zvolte prosím jednu variantu:
- SMS
- e-mailem

Pokud byla zvoleno vyřízení reklamace odstoupením od kupní smlouvy, zároveň Vás žádám o vrácení
kupní ceny ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo:
________________________/________.

Přílohy: 1. Doklad o koupi zboží1

Jméno a příjmení:
V __________________, dne ___________.

Podpis:

1 Přiložte prosím fakturu dokládající zakoupení zboží

 

Stáhněte si reklamační formulář ve formátu pdf: Kliknutím stáhnete formulář

 

Dále si můžete přečíst Obchodní podmínkyPodmínky ochrany osobních údajůReklamační řád 

nebo

Tlačítko_Prozkoumat nabídku