CBD a epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, konkrétně přímo mozku, projevující se opakovanými epileptickými záchvaty. Epileptické záchvaty jsou příhody náhlé přechodné zvýšené aktivity mozku (dochází k poruchám elektrických impulzů, které zprostředkovávají proud informací mezi nervovými buňkami). Projevují se dočasnou ztrátou či poruchou vědomí, poruchou citlivosti a hybnosti (končetiny, rty, obličej). Mohou být vyvolány malým či dokonce žádným podnětem.

 

Dělení epilepsie:

 • Primární: zde je příčina nejasná, nejspíše genetická
 • Sekundární: vzniká např.po úrazech hlavy, nádory na mozku, v souvislosti s porodem (krvácení do mozku, klešťový porod), závislí na alkoholu či drogách, infekční onemocnění (meningitida)…

 

Dělení epileptických záchvatů:

 • Jednoduché parciální záchvaty: záchvat postihuje jen určité ložisko mozku. Projeví se dočasnou poruchou postižené oblasti (hmat, sluch, zrak, myšlení,…), vědémí zde není narušeno.
 • Komplexní parciální záchvaty: záchvat postihuje širší oblasti mozku. Vědomí a paměť bývají narušeny.
 • Generalizovaný záchvat bez křečí (PETIT MAL): projevuje se náhlou a krátkou poruchou vědomí, strnulý pohled a přerušení prováděné činnosti. Po odeznění se vědomí téměř okamžitě vrací do normálu a člověk ani nemusí vědět, že k něčemu došlo.
 • Generalizovaný záchvat s křečemi (GRAND MAL): Nemocný upadá do bezvědomí, má křeče končetin a celého těla tzv. tonická křeč (= hlava a oči stočeny na stranu, svalstvo je napjaté, prohnuté do luku, bledost v obličeji z důvodu křeče dýchacích svalů). Následuje klonická křeč (= prudké záškuby těla, nemocný bije hlavou i končetinami o zem, chrčivě dýchá, bledost v obličeji ustupuje, zpěněné sliny často s příměsí krve z důvodu poranění jazyka.) Křeče po cca 3 minutách ustávají, nemocný se probírá, bývá dezorientovaný, velice unavený a spavý.

 

STATUS EPILEPTICUS = nahromadění velkých epileptických záchvatů bez úpravy vědomí mezi jednotlivými záchvaty. Pacienta tento stav ohrožuje na životě, nutná hospitalizace na ARO. Často vzniká při rychlém vysazení antiepileptické léčby.

 

Léčba epilepsie

Nemocný je pravidelně sledován v neurologické ordinaci

 • Úprava životosprávy: nepracovat v noci/ nespat přes den, bez velké fyzické námahy, pravidelný životní rytmus, zákaz alkoholu a drog,…
 • Medikamentozní léčba: Antiepileptika (Gabapentin, Rivotril, Neurontin)
 • Chirurgická léčba: operativní odstranění ložiska

 Vhodnou alternativou, tedy spíše doplňkem medikamentozní léčby, je léčba pomocí kanabinoidů, především pak kanabidiolu CBD.


CBD olej 10 banner1


Účinky kanabidiolu CBD při epliepsii

Významnou roli podpůrné léčby epilepsie hrají kanabinoidy. Prostřednictvím endokanabinoidního systému dochází ke spuštění účinku cbd na jednotlivé části organismu, které přímo vedou ke spouštění záchvatů nebo k postupnému chronickému poškození vlivem epilepsie jako takové.

Přesný mechanismus účinku CBD ještě není dopodrobna popsán (veškeré výzkumy jsou značně ovlivněny legislativou a stálými debatami o vhodnosti použití léčebného konopí v medicíně)  avšak vychází se z obecných účinků CBD  na jednotlivé části lidského oganismu.

CBD při epilepsii je nápomocné hned několika způsoby:

 • Působení CBD na hladinu kyseliny gama-aminomáselné (GABA), jejíž nízké hodnoty v těle jsou spojeny s výskytem záchvatů. CBD snižuje vstřebávání kyseliny GABA, což následně vede ke zvýšení její hladiny v mozku. Tento účinek je podobný jako účinek některých léků, které jsou při léčbě epilepsie podávány.

 

 • CBD mění způsob, jakým spolu nervové buňky v mozku komunikují a jak vstřebávají ostatní látky. Díky tomu CBD dokáže zvýšit účinnost ostatních léků ordinovaných na léčbu epilepsie (obecně toto platí i pro jiná léčiva při jiné diagnoze).

 

 • CBD stabilizuje funkce iontových kanálů v těle (stejný účinek jako u některých antiepileptik). Tyto kanály šíří jak ionty draslíku, vápníku, chloru a sodíku, tak také umožňují šíření nervových vzruchů v nervové soustavě. Správná funkce těchto kanálů je pro správnou funkci tkání a orgánů nezbytná.

 

 • Ne úplně jistý učinek, avšak velmi pravděpodobný: CBD blokuje NMDA receptory (= receptory důležité pro regulaci elasticity nervových spojení tzv. synapsí a pro paměťové funkce/ učení). Blokace těchto receptorů způsobuje nervovému systému ochranu při neurodegenerativních onemocněních. Opět stejný účinek jako některé ordinované léky.

 

 • Mezi další významné účinky CBD nepochybně patří schopnost chránit buňky před nedostatkem kyslíku, čímž buňky chrání proti opotřebení, stárnutí a jejich zániku, tzv. antioxidační účinky CBD.

 

 • Jeden z důležitých účinků je analgosedace: CBD se váže na receptory CB1 v těle a tím zmírňuje bolest (např. bolest hlavy či končetin často doprovází stavy epilepsie, ať už chronicky či akutně po prodělaném záchvatu).

 

 • U epilepsie způsobené zánětlivým onemocněním získává význam protizánětlivý účinek CBD. Působí v těle tak, že vyhledá zánětlivé buňky, napadne je a nedovolí jim šířit se dále do organismu.

 

 • Důležitá je zde také léčba depresí a úzkostných stavů: nemocný se často bojí normálně fungovat, vyjít ven bez doprovodu a tak může docházet k sociální izolaci. CBD způsobuje celkové zklidnění, kvalitní spánek a tím dostatek energie pro zvládání běžných denních situací.

 

 • CBD také působí proti křečím, což hraje významnou roli během samotného záchvatu: nemocný nekřečuje tak silně a následky záchvatu mohou být díky tomu velice krátké, tělo není po prodělání záchvatu tolik ztuhlé a „bolavé“, nedochází k tak velkému spazmu dýchacích cest, což má dalších mnoho pozitiv.

 

Význam CBD při epilepsii podtrhuje především fakt, že WHO = Světová zdravotnická organizace zmiňuje účinky CBD ve svém reportu a také že jediný schválený lék s CBD je právě na epilepsii (zmíněno v témže reportu

 


CBD konopne kapky 20 banner


Pokud epilepsii máte diagnostikovanou, tak jako vždy doporučíme nejprve užívání CBD olejů konzultovat s Vaším lékařem. 

Dávkování CBD při epilepsii: 

Dávkování CBD olejů je velmi individuální záležitostí. Pro určení správné dávky je důležité vzít v potaz vaši hmotnost, stavovací návyky i celkový životní styl. CBD působí na lidský endokanabionidní systém a určení správné dávky je dán především zkoušením a pečlivým sledováním účinků.

Pro začátek začněte s jednou kapkou CBD oleje denně. Postupně dávku můžete zvyšovat až dosáhnete dávky 2 mg na 10 kilo váhy. Na této úrovni několik týdnu zůstaňte a poté zkuste dávku znovu zvyšovat a znovu pečlivě sledujete vliv konopných kapek. 

Obsah CBD v našich CBD kapkách je:

 

 

Před užíváním CBD se vždy poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem!