CBD a Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba

Jedná se o neurodegenerativní (postupně se zhoršující) onemocnění nervového systému. Přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazývané černá substance (substantia nigra). Tyto buňky u zdravého člověka produkují látku zvanou dopamin, který má za úkol přenos vzruchů mezi neurony (nervovými buňkami). Postupný úbytek dopaminu u nemocného způsobuje problémy s hybností, v konečné fázi člověk není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb to jsou typické parkinsonské projevy. Tato choroba se vyskytuje u lidí nad 50 let, existují však i výjimky u lidí mladších 40 let.

 

Projevy nemoci

Jedním z nejčastějším příznaků je třes rukou. Často třes v počátcích postihuje jen jednu končetinu, nemocný má problémy např.se najíst. Mezi další projevy patří pocit ztuhlosti končetin a zad v oblasti šíje (při poloze v leže na rovné podložce nemocný není schopen položit hlavu), křeče, častější zácpa, problémy se spaním, zhoršení čichu a chuti. V další fázi nemoci nastupuje zpomalení chůze i zhoršená mimika. Ztuhlost či třas se může objevit i na jazyku, proto v pozdější fázi nemocný špatně artikuluje či má mimovolní pohyby rtů a jazyka. Typické pro toto onemocnění je tzv. zamrznutí. Stav OFF, kdy nemocný nemůže dokonat určitý pohyb, např. rozejít se, zaplatit u pokladny, dát lžičku k ústům apod. Člověk s touto diagnozou má typický vzhled a typickou chůzi. Shrbení v oblasti šíje, hlava nakloněná dopředu, ruce nemocného jsou postaveny před trupem, často má zvednuté v zápěstí, dolní končetiny v mírném roznožení, paty směřují k sobě a špičky od sebe (zajištění stability). Následuje typický Parkinsonský krok: Malé šouravé krůčky (neodlepí nohy od země). Ruku v ruce s těmito stavy jde i deprese, člověk špatně nese projevy nemoci, často se stydí a nerad o tom mluví. Inteligenční schopnosti toto onemocnění nepostihuje, ale člověk postupně zůstane „uvězněn ve svém těle“ (nemůže se pohybovat, nemůže říct, co potřebuje).

Příčiny nemoci

Zatím není 100% známa příčina nemoci, uvažuje se však o možném vlivu různých rozpouštědel, těkavých látek uvolňujících se při výrobě plastů, nekvalitního alkoholu (včetně jeho požívání). Mezi další možné příčiny může být genetická predispozice, změny střevní mikroflory, velká koncentrace vápníku v mozku.

Léčba nemoci

Úplné vyléčení nemoci není možné, existují však léky a látky, které dokáží zmírnit a zpomalit průběh. Nemocným se uměle dodává syntetický dopamin do těla. První a nejvýznamněji je lék Levodopa (aminikyselina podobná základním stavebním jednotkám bílkovin). Vstřebává se z tenkého střeva do krevního oběhu a pak přechází do mozkové tkáně. V mozku je pak přeměněna na dopamin. Při dosažení určité hladiny (nutné pravidelné užívání!) dochází ke stabilizaci dopaminu v černé substanci a tím ke snížení projevů nemoci. Nemocný má lepší hybnost, dochází k uvolnění křečí a ztuhlosti. Čím je však doba užívání levodopy delší, tím je její účinek slabší. K prodloužení účinnosti levodopy se používají další léky, např. carbidopa, benserazid, entacapon.

Další možností léčby je chirurgický zákrok. Principem tohoto zákroku je stimulace nebo zničení části mozkové tkáně, pomocí tenké jehly. Tato metoda se však využívá jen ve vážných případech, u nemocných s rychle se zhoršujícím onemocnění nebo u nemocných, kteří nereagují na neinvazivní léčbu, neboť poškození mozkových buněk je nevratné. Jako novinka v léčbě se uplatňuje implantace kmenových buněk tzv. buněčná terapie. Další alternativní možností léčby příznaků či podpoření léčby může být podávání CBD oleje.

 

Účinky Kanabidiolu CBD při parkinsonu

Významnou roli v léčbě příznaků parkinsonovy choroby hrají kanabionidy. Mezi ten nejznámější a nejúčinnější patří CBD. Důvodem je endokanabinoidní systém tj. systém konkrétních spouštěčů receptorů, díky kterým má konopí kýžený efekt v (nejen) lidském těle. Účinné látky se buď tvoří v těle samy, ty nazýváme endokanabinoidy nebo je do těla dodáváme prostřednictvím konopných produktů. Nejčastěji CBD konopným olejem tyto látky nazýváme kanabionidy nebo také fytokanabinoidy. 

Většina endokanabinoidů se vytváří v nervové soustavě, v mozku a míše a právě tyto orgány parkinsonova choroba napadá a proto je vhodné dodat je do těla zvenčí, zde nastupují na řadu kanabinoidy (CBD) v podobě kapek.

 

A jak tedy CBD působí na příznaky nemoci?

  • Útlum bolesti: člověk s parkinsonem trpí bolestmi hlavy, zad a šíje. (aktivace CB1 receptoru).
  • Snížení křečí v končetinách, zádových svalech a hladkých svalech v dutině břišní (= působí proti zácpě) a zároveň uvolňují křeče a ztuhlost mimických svalů a jazyka. Nemocnému se pak lépe mluví, žvýká, může měnit výraz obličeje (bez léčby má nemocný maskovitou tvář bez výrazu).
  • Nespavost: cbd může být velkým pomocníkem při léčbě poruchy chování v REM fázi spánku (k poruše chování v REM fázi spánku dochází u nemocných proto, že nejsou schopni fyzického klidu během spánku). Působí také proti depresím a úzkostným stavům, což také výrazně zlepšuje kvalitu spánku.
  • Zlepšení chuti k jídlu: díky tomu nedochází k úbytku tělesné hmotnosti a úbytku svalové a tukové tkáně a nemocný má více fyzické síly.
  • Protizánětlivý efekt (aktivace CB2 receptoru). Právě kvůli opakovaným zánětům v mozku dochází ke snížení produkce dopaminu

 

Zkušenosti při užívání CBD oleje u Parkinsonovy choroby

Nemocný se po CBD oleje často celkově cítí lépe, prožívá méně úzkostí a strachu, vzhledem k pozitivním účinkům na koordinaci pohybů se cítí jistější v pohybu. Díky snížení projevů jako třes rukou, ztuhlost končetin atd. se nestydí a  nedochází k sociálním izolacím, díky kvalitnějšímu spánku má dostatek energie na zvládaní běžných denních činností. Na rozdíl od Levodopy zde nedochází k postupnému snižování účinku. (CBD olej působí stále stejně).

 

Kromě léčby příznaků působí CBD i celkově jako prevence tohoto (a jiných) onemocnění či jako prevence zhoršení již propuknuté nemoci. Zpomaluje její průběh zejména díky tomu, že CBD působí protizánětlivě, chrání buňky a buněčné struktury, působí proti stárnutí buněk, podílí se na udržení homeostázy, podporuje imunitní reakce, je přínosný také v roznášení kyslíku v těle (podobně jako železo v červených krvinkách). Více se dočtete ve článku věnovanému kanabidiolu CBD

 

Konopí a konopné produkty můžou na každého působit trochu jinak. Vždy záleží na věku, hmotnosti, fyzickém i dušením zdraví a dalších faktorech. Je to z důvodu fungování endokanabinoidního systému. Vždy doporučujeme účinky sledovat a testovat jak působí CBD. Pokud jste v péči lékaře, doporučujeme užívání konzultovat i s ním. 

 

CBD konopný olej je v česku legální. Obsah psychoaktivního THC je pod zákonem stanovenou hranicí. Nezpůsobuje tedy psychoaktivní stav. 

 


CBD konopne kapky 20 banner


nebo