Konopná mast na proleženiny

Proleženiny neboli dekubity

Dekubitus je chronická rána, způsobena poškozením kůže a podkožních tkání. Hlavní příčinou je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou (zvýšením tlaku na dané místo), kdy dochází k nedostatečnému prokrvování (rizikové místa) jsou ta, kde je mezi kůží a kostí malá tuková vrstva). Proto se často objevují u lidí upoutaných na lůžko či nemocných s omezenou pohyblivostí.

Proleženina představuje pro nemocné riziko vzniku infekce (poškozená kůže je vstupní bránou pro vnik patogenních látek do organismu), způsobuje nemocnému silné bolesti a často bývá komplikací onemocnění, kterým nemocný trpí.

Projevuje se nejdříve zarudnutím, které po změně polohy zmizí. V dalším stadiu kůže na daných místech nebledne a může skončit až rozsáhlým poškozením s částečnou ztrátou kůže.

Prevencí je změna polohy nemocného co 2 hodiny s následnou masáží rizikových míst (k masáži je vhodný konopný olej nebo konopná mast), podkládání rizikových míst, používání antidekubitárních pomůcek, vhodná strava a zvýšený příjem tekutin.

V případě rozvoje dekubitů je duležitá pravidelná péče o poškozenou pokožku podle stupně postižení, převazy, udržování rány stále čisté, na toto místo nemocného nepolohovat.


Konopna-mast-kostival-banner


Konopná mast a její význam v prevenci a léčbě proleženin

Důležitá a zásadní je prevence. Masáž konopnou mastí ohrožených míst při každé změně polohy (místa, na kterých nemocný zrovna ležel). Pokožka se masáží rychle prokrví, zahřeje, tím také získá na elasticitě. V případě počínajících dekubitů (ne již hluboké rány) je vhodné konopnou mastí mazat a nechat odkryté na vzduchu (nepřelepovat krytím), na postižené místo nemocného nepokládat.

Konopná mast obsahuje CBD (canabidiol), který má jednoznačný účinek na buňky a buněčné struktury, výrazně zpomaluje jejich stárnutí (chrání buňky proti nedostatku kyslíku a proti různým jedům, které vedou k "opotřebování" buněk a jejich struktur či k úplnému zániku). Má také výrazné protizánětlivé účinky. Pokožka je tenká, popraskaná a náchylná k průniku patogenů do hlubších vrstev pokožky a následně do celého organismu. Vzniká zánět, který vede k dalšímu zhoršení kožních projevů a tomu právě canabidiol zabraňuje. Pomáhá tak, že vyvolá smrt zánětlivých buněk, minimalizuje či úplně zastaví jejich růst a šíření do okolí a také působí preventivně. Vazelínový základ vytváří na pokožce významnou bariéru.

Cannabidiol obsažený v konopné masti má další blahodárné účinky. Tlumí bolest v postiženém místě (CBD se váže na receptory CB1 v těle a tím zmírňuje bolest) a jeho okolí, zmírňuje svědění, zarudnutí či mokvání.


Konopna-mast-cista-banner